RK-NEvolejte.cz

Audio-vizuálně atraktivní prezentace

Základním produktem naší služby jsou audio-vizuálně atraktivní prezentace nemovitostí. Dodáme Vám prezentaci, která bude vytvořena na míru a s ohledem na samotnou nemovitost, její standard, účel, lokalitu, počasí. Může se jednat o sadu velkoformátových fotografií vysokého dynamického rozsahu, interaktivní panoramatickou prohlídku, nebo stylový, komentovaný video spot na základě námi dodaného scénáře.

Prezentace jsou určeny zejména majitelům, makléřům a realitním kancelářím, kteří chtějí vést efektivní dialog s potenciálními kupci hned od prvního kontaktu, ve kterém probíhá úvodní screening a tedy rozhodnutí, zda zájemci budou nemovitosti věnovat další pozornost osobní prohlídkou či nikoliv.

Klíčovou vlastností všech našich prezentací je jejich vysoká audio-vizuální kvalita a příběhovost, kterými mezi majiteli a potenciálními kupci navazujeme kontakt rovnou v emoční rovině. Majitelé tak mohou očekávat efektivnější komunikaci vyprávěného příběhu své nemovitosti, a  zprostředkovat tak zájemcům co nejautentičtější zážitek atmosféry, estetických detailů bydlení nebo takových aspektů nemovitosti, jejichž vnímání zpravidla vyžaduje vyšší smyslovou angažovanost. 

Dodáváme tři typy zpracování: 
  • Velkoformátová fotodokumentace o vysokém dynamickém rozsahu
  • 4K nebo full HD video prezentace (včetně timelapse)
  • 360° panoramatická (virtuální) prohlídka 

Tři pilíře prezentací

audio – vizuální – verbální
Víme, že žádná prezentace nenahradí samotnou osobní prohlídku. Přestože fotografie jsou dnes preferovaným formátem majitelů i realitních kanceláří, nevyužívají zcela dostupné spektrum pro komunikaci se zájemci. S našimi prezentacemi nyní budete mít možnost co nejvěrněji přiblížit zážitek nemovitosti využitím více smyslů včetně zraku, sluchu i rácia a tím umožnit rozšíření prezence Vaší nabídky na další velké distribuční kanály včetně sociální sítě facebook nebo na 2. největší světový vyhledávač informací, kterým je dnes Youtube, tedy server výhradně s video obsahem. 
Nezanedbatelným vedlejším produktem je, že budete Vašim zájemcům šetřit čas, který jsou nuceni trávit u nabídky při listování v katalozích realitních serverů a kanceláří. Dnešní statistiky video-marketingu jsou velmi příznivé a ukazují na několikrát vyšší efektivitu videa oproti fotografiím nebo textovému inzerátu. Video je dnes jednoznačně nejvíce rostoucí formát a marketingový nástroj.  

kvalitní
Současná vyspělost komunikačních, internetových a mobilních technologií umožňují nabídnout zájemcům obsah o stále vyšším datovém objemu což nám umožnilo zaměřit se na co nejkvalitnější obrazový / zvukový / hlasový projev prezentace, který dle našeho názoru současné realitní klima plošně postrádá. Našimi prezentacemi proto nejen uchopíte klíčový koncept marketingu tj. odlišit se. Vedle odlišení se nyní budete dodávat službu o vyšší kvalitě, které dle definice povedou k vyšší atraktivitě Vaší nabídky resp. její sledovanosti, návštěvnosti a vyšší pravděpodobnosti prodeje.

social-friendly (uživatelsky-přátelské)
Věříme, že sledováním výše popsaných parametrů budete vytvářet s Vašimi zájemci interakci zrcadlící respekt k jejich časovým nárokům, zájmům a preferovanému způsobu komunikace. Usilujeme o to, aby Vaše prezentace svým multimediálním zpracováním a kvalitou svého výstupu nabízely zájemcům příjemný zážitek a ideální prostředí pro komfortní rozhodování, tedy prezentovala přístup, který dle naší zkušenosti vede k eliminaci zažitého realitního stigmatu. Zájemci, kteří nám chodí na prohlídky, jsou často nejen dobře předem seznámeni s prohlíženou nemovitostí, často si najdou také prostor pro vyjádření své spokojenosti s kvalitou prezentovaných informací, což dle našich statistik vytváří mnohem častěji klima vhodné pro pokročení v jednání o prodeji / koupi nemovitosti do další fáze.