RK-NEvolejte.cz

s kým jsem

Pracuji jako marketér a prodejce, pro majitele zajišťuji vyhledání solventního kupce a domluvení obchodu. Pro realizaci samotného obchodu spolupracuji s nezávislou advokátní kanceláří paní Mgr. Hany Kuchyňkové Palizové, která poskytuje právní servis a s paní Ing. Věrou Vajsarovou, která  kupujícím zajišťuje otpimální variantu financování.


Právní servis

advokátní kancelář Mgr. Hana Kuchyňková Palizová
stránky kanceláře

 • navržení optimální konstrukce převodu vlastnictví resp.  členských práv;
 • vyhotovení kompletní smluvní dokumentace (budoucí smlouvy, kupní smlouvy resp. smlouvy o převodu členských práv a povinností v družstvu, návrhy na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí,  darovací smlouvy apod.);
 • zajištění kupní ceny | advokátní úschova;
 • úřední ověřování podpisů;
 • zastupování před úřady (zajištění LV, snímků z katastrální mapy, nabývacích titulů, vkládání smluv do katastru nemovitostí, podávání daňového přiznání apod);
 • jednání s bankovními domy a finančními poradci, vytvořené funkční komunikační kanály;

 


Finanční servis

Ing. Věra Vajsarová

 • navržení optimální konstrukce převodu vlastnictví resp. členských práv;
 • vyhotovení kompletní smluvní dokumentace (budoucí smlouvy, kupní smlouvy resp. smlouvy o převodu členských práv a povinností v družstvu, návrhy na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí, darovací smlouvy apod.);
 • institut advokátní úschovy;
 • úřední ověřování podpisů;
 • zastupování před úřady (zajištění LV, snímků z katastrální mapy, nabývacích titulů, vkládání smluv do katastru nemovitostí, podávání daňového přiznání apod);
 • jednání s bankovními domy a finančními poradci, vytvořené funkční komunikační kanály;