RK-NEvolejte.cz

ÚSPĚŠNÝ MAJITEL

Od roku 2005 spolupracuji s majiteli při prodeji jejich nemovitosti. Jedná se o 4-8 týdenní spolupráci, v průběhu které majitelům zajišťuji tzv. řízený marketing a prodej zakončený prodejem nemovitosti, tedy převodem vlastnictví na solventního kupce. Součástí služeb je kompletní realitní, konzultační a právní servis včetně uhrazení všech nákladů od vyhledávání kupce po závěrečné předání nemovitosti resp. zaplacení kupní ceny zájemcem.

K rezervaci nemovitosti dochází během 4 – 6 týdnů po startu kampaně. Samotný převod vlastnictví a peněz je zajišťován prostřednictvím nezávislé advokátní kanceláře paní Mgr. Hany Kuchyňkové Palizové včetně vypracování smluvní dokumentace, zřízení advokátní úschovy a provedení vkladu do katastru nemovitostí resp. převodu členských práv a povinností.

Cena servisu /provize za služby je od:

25.000,- Kč


CO ZÍSKÁTE:


Odlišíte se od davu

Pomohu Vám zviditelnit Vaší nabídku a odlišit prezentaci nemovitosti od konkurenčních nabídek ostatních majitelů resp. jejich makléřů:

 • multimediální prezentace;
 • velkoformátová fotodokumentace vysokého rozlišení;
 • autentický, deskriptivní popis k nabídce;
 • půdorys včetně výměr a světových stran;
 • značka RK-NEvolejte.cz;
 • více zde


Aktivní vyhledávání

Pro každou nemovitost, kterou propaguji, vyhledávám kupce aktivně. Nabídku doporučuji přímým zájemcům, kteří přes RK-NEvolejte.cz poptávají, nemovitost je nabídnuta také poptávajícím klientům partnerských kanceláří resp. makléřů (více www.realityBEZhranic.cz). Zájemce dále vyhledávám pravidelnou cílenou inzercí v lokálních tiskovinách, na inzertních serverech, prostřednictvím sociálních sítí.


Plošná propagace + cílený marketing

Nemovitostem zajišťuji plošnou propagaci nejen na nejsledovanějších realitních serverech. Pomocí blogu a sociálních sítí (facebook, google+, twitter..) jsme schopni komunikovat hodnotu nabízené nemovitosti širšímu publiku méně konvenční, ale mnohdy účinnější formou, než nabízí či dovoluje jazyk běžných realitních serverů. Marketing se stává cílenější.


 Řízené prohlídky

Na prohlídky nechodí turisti, ale zájemci vyprofilováni z cílené kampaně nebo přímého oslovení. Jedná se o potenciální kupce, pro které vyhledávám nemovitost s předem a jasně vytyčenými parametry popřípadě investory, kteří investují do nemovitostí za účelem zisku z jejich dalšího pronájmu (více projekt www.bezEXEkutora.cz). Prohlídky jsou proto v naprosté většině případů účelové s vážnými zájemci. 

Okamžitý přístup ke znalostem 

Dozvíte se, co ovlivňuje sledovanost a popularitu nabídky. Jaká je optimální startovací nabídková cena a naopak jaká prodej poškozuje. Kdy a o kolik je třeba zlevnit a kdy ještě vyčkat. Jak rychle nebo kdy nejpozději je třeba nemovitost prodat, aby se z nabídky nestal tzv. “ležák“.  Více zde.


Nepřetržitý monitoring a vyhodnocování trhu

Po celou dobu kampaně Vás budu pravidelně informovat o aktualitách z trhu (novinky, konkurenční nabídky, prodané nemovitosti, změny cen, apod.), a navrhovat další kroky, díky kterým bude Vaše nemovitost “v kurzu”  do samého prodeje/rezervace nemovitosti. Více zde.


Kupci s hotovostí nebo předschváleným úvěrem

Spolupracuji s drobnými investory, pro které vyhledávám více než jednu nemovitost ke koupi. Tito nejčastěji financují nákup hotově. Pro klienty s bezhotovostní platbou ve spolupráci s partnerem, paní Ing. Věrou Vajsarovou, zajišťujeme úvěrové produkty pro fyzické i právnické osoby. Jedná se o nezávislý zprostředkovatelský servis založený na více jak desetileté spolupráci se všemi významnými bankovními domy včetně stavebních spořitelen. Řada našich klientů má již před prohlídkou provedený úvěrový scoring s předschválenou půjčkou.


Výkupy nemovitostí 

Pro zájemce, kteří požadují okamžité prodej, nabízíme možnost výkupu nemovitosti a urychleného procesu převodu vlastnictví resp. vyplacení ceny za převod vlastnictví.  


Právní servis včetně advokátní úschovy

Právní servis zajišťuji prostřednictvím nezávislé advokátní kanceláře paní Mgr. Hany Kuchyňkové Palizové včetně:

 • navržení optimální konstrukce převodu vlastnictví resp. členských práv;
 • vyhotovení kompletní smluvní dokumentace (budoucí smlouvy, kupní smlouvy resp. smlouvy o převodu členských práv a povinností v družstvu, návrhy na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí, darovací smlouvy apod.);
 • zajištění kupní ceny | advokátní úschova;
 • úřední ověřování podpisů;
 • zastupování před úřady (zajištění LV, snímků z katastrální mapy, nabývacích titulů, vkládání smluv do katastru nemovitostí, podávání daňového přiznání apod);
 • jednání s bankovními domy a finančními poradci, vytvořené funkční komunikační kanály;